Global eksportsalg

Som konsulent kan jeg fokusere og sætte skub i jeres internationale salg. Hvad enten I er på vej udover Danmarks grænser for første gang, eller I allerede er på flere markeder, men har brug for at få nye øjne og vinkler på jeres nuværende setup og planer, så kan jeg hjælpe med at definere den bedste vej fremad og sætte konkrete indsatser i gang.

Sådan kan et samarbejde se ud

Vi kan sætte et kortere eller længere samarbejde i gang, afhængig af jeres ønsker og behov. Et typisk samarbejde strækker sig over 2-12 måneder, men tag endelig fat i mig, så kan vi i fællesskab finde den form og tidshorisont, der passer bedst til jer.

1. Kemimøde

Vi starter altid med at sikre kemien til et indledende og uforpligtende møde, hvor vi taler om de kommercielle udfordringer, I står overfor. Her kigger jeg efter jeres grundlæggende potentiale og muligheder for at løfte jeres eksport, imens I får mulighed for at lære mere om mig, min baggrund og min måde at arbejde på.

2. Analyse

Når vi er blevet enige om rammen for opgaven starter det reelle arbejde. Her kommer jeg fysisk ud til jer og har løbende samtaler med relevante nøglepersoner både internt og eksternt, ligesom vi påbegynder arbejdet med at definere mulige løsninger og actionpoints, der kan forløse jeres potentiale.

3. Eksekvering

Når vi er enige om konkrete indsatser og handlinger, og det er kommunikeret ud i organisationen, aftaler vi klart, hvem der gør hvad og hvornår. Her kan jeg agere den udøvende part, men kan også fungere som sparringspartner for de interne folk, der får ansvar for implementeringen.
Flemming og hans team vækstede forretningen med 400% på 3 år
“Jeg har arbejdet med Flemming i 4 år, da han var ansvarlig for Bang & Olufsen Enterprise, som var vores globale b2b forretningsenhed med fokus på internationale hoteller og ejendomsudviklere. Flemming og hans team vækstede den forretning med 400% over 3 år, og han opbyggede helt fra bunden et stærkt og internationalt team med regionale kontorer i Europa, Asien, USA og Mellemøsten. Flemming har en god forståelse for iværksætteri og nye forretningsområder og en meget resultatorienteret tilgang. Han er derudover meget klar og direkte i sin kommunikation og har en stor værktøjskasse ifbm alle eksportssalgsrelaterede problemstillinger.

Flemming og hans nye firma kan helt sikkert hjælpe danske firmaer, som ønsker en klar og handlingsorienteret plan for enhver kommerciel udfordring.”.

Michael Aagaard

tidl. Executive Vice President, Global Sales – Bang & Olufsen

Jeg kan også bidrage med

Ledersparring

Har jeres ledere brug for 1-1 ledelsessparring? Jeg har de seneste 20 år haft ansvar for større, internationale salgsorganisationer. Som sparringspartner kommunikerer jeg klart, direkte og motiverende og gennem åbne og ærlige snakke kan jeg supportere de ledelsesudfordringer, I står med. Jeg er god til at se, hvordan organisationer kan få et mere simpelt og velfungerende set-up, der øger performance, og har særligt fokus på, hvordan vi kan udfolde folks personlige potentiale.

Rekruttering til salgsteamet

Som en naturlig forlængelse af jeres salgsindsats, er det også vigtigt, at I har det rigtige hold til at løfte og implementere opgaven. Jeg har gennem tiden gennemført mere end 500 jobsamtaler med mange forskellige nationaliteter og har konkrete værktøjer til at afdække en kandidats egnethed til en specifik stilling. Jeg har et stort, globalt netværk, som vi også kan bringe i spil i jagten på den rette kandidat.

Husk støtteordninger

Der findes officielle støtteordninger til danske virksomheder, der har brug for rådgivning til eksport. Kontakt mig, hvis vi skal afdække eventuelle støttemuligheder.